Mediacja

Mediacja to pozasądowy sposób rozwiązania sporów w rodzinie, w sąsiedztwie, w biznesie i w każdej innej relacji i sytuacji. Rozwiązuje spory, prostuje ścieżki, pomaga zrozumieć drugiego człowieka.

Jakie sprawy pomaga rozwiązać mediacja?

W mediacji można ustalić np. warunki rozwodu, wysokość alimentów, kontakty z dzieckiem, podział majątku.
Mediacje pomagają rozstrzygnąć spory w interesach.
W sprawach karnych – jako sprawiedliwość naprawcza – pomaga odbudować relacje, naprawić wyrządzoną szkodę i zapobiec następnym przestępstwom.

Kim jest mediator?

Mediator w sposób bezstronny, neutralny i poufny pomaga osiągnąć porozumienie dające satysfakcję obu stronom konfliktu.

Jak wygląda usługa mediacji?

Do mediatora MOŻNA ZGŁOSIĆ SIĘ SAMEMU w sytuacji każdego konfliktu, o ile tylko strony sporu wyrażają chęć dojścia do porozumienia. Na mediację może też skierować SĘDZIA, PROKURATOR lub POLICJA.

Strony przystępują do niej ZAWSZE DOBROWOLNIE. Najpierw odbywają się spotkania indywidualne z mediatorem, a potem wspólne.

W sytuacjach bardzo silnego konfliktu NIE MA KONIECZNOŚCI BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU, pośrednikiem w rozmowie jest mediator, a strony mogą przebywać w osobnych pomieszczeniach.

Jak długo trwa proces?

W przeciwieństwie do spraw w Sądzie toczących się miesiącami, a nieraz nawet latami, w mediacji często wystarczy jedno do trzech spotkań, aby rozwiązać konflikt.

Czy ugoda mediacyjna jest wiążąca?

W sądzie rozstrzyga SĘDZIA – w mediacji rozwiązanie WYPRACOWUJĄ STRONY.
Pamiętaj! Wspólny wysiłek przy wypracowaniu porozumienia będzie większym gwarantem skuteczności niż wyrok narzucony przez osobę trzecią. Przy orzeczeniu sądowym masz tylko 50% szansy na wygraną zaś ugoda mediacyjna będzie 100% sukcesem obu stron.

Ugoda mediacyjna zatwierdzona przez Sąd działa jak orzeczenie sądowe i ma taką samą moc prawną.

Podsumowanie

Mediacja to szybszy, skuteczniejszy i tańszy zamiennik sali sądowej. Pozwala oszczędzić czas, emocje i pieniądze.
Spróbuj – jest dobrowolna – zawsze możesz zrezygnować.

Nic nie ryzykując możesz zyskać więcej niż się spodziewasz!

 

Odezwij się i dowiedz jak mogę Ci pomóc

Nawet jeśli rodzaj Twojej sprawy nie został wymieniony powyżej.